Kalendář akcí

Kalendář akcí na Kubasově chalupě


Vize Kubasovy chalupy

Retreat a workshop centrum Kubasova chalupa je prostor pro osobní rozvoj, kde můžeme bezpečně, v příjemném, klidném a respektujícím prostředí přicházet na to, co je skutečně hodnotné a přínosné pro naše životy, co pomůže k uzdravení našich zraněných částí v nás a našich rodech a dovolí rozpustit batohy zátěže z minulosti.

Je to oáza na cestě k poznání a k rozpomínání na to, kdo jsme jako lidské bytosti.

Vize Kubasovy chalupy vychází z upřímné touhy po zlepšení kvality našich životů a vztahů - mezilidských, rodinných, společenských, vztahu k přírodě, vesmíru a k nám samým.

- Michal Kubasa